Saturday, April 24, 2010

Чистота број 2

Што убаво и лесно, застани си покрај патот, и фрли си ѓубре, и никој ништо не ти може.

No comments:

Post a Comment