Tuesday, May 11, 2010

Чистота број 3

Поради недостиг на инспирација за текст, ги оставам следниве слики сами да зборуваат. Можеби овие слики не се еднакви на илјада зборови, ама тоа е тоа, нашата реалност.

Wednesday, May 5, 2010

Cradle of culture, land of nature

Обичен пазарен ден, позади градски пазар „Глобал“


А на 50 метри од истото место, на убаво изграден булевар, со две ленти и плус место за паркирање и слобоно место колку ти душа сака, зошто да не би стоеле на лента за возење, или пак зошто не би возеле наназад?