Tuesday, May 11, 2010

Чистота број 3

Поради недостиг на инспирација за текст, ги оставам следниве слики сами да зборуваат. Можеби овие слики не се еднакви на илјада зборови, ама тоа е тоа, нашата реалност.

No comments:

Post a Comment